JEG HAR BRED KOMPETANSE INNEN ARBEID MED BARN, UNGDOM, FAMILIER OG PAR MED ULIKE UTFORDRINGER

JEG ER UTDANNET  VERNEPLEIER OG HAR LANG ERFARING SOM AVDELINGSLEDER INNEN PSYKIATRI OG ARBEID MED MENNESKER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING.

JEG HAR OGSÅ I FLERE ÅR ARBEIDET SOM FORELDREVEILEDER .

JEG ER SERTIFISERT KURSLEDER  FRA MODUM BAD I SAMLIVSPROGRAMMET «PREP «. 

JEG ER SERTIFISERT KURSLEDER FOR SAMLIVSKURSET » BUFFERKURS FOR PAR «. KURSET ER UTARBEIDET AV PSYKOLOGSPESIALIST ANNE MARIE FOSSE TEIGEN.

GUNVOR ER OGSÅ SERTIFISERT COS-P VEILEDER AV TILKNYTNINGSPSYKOLOGENE STIG TORSTEINSON  OG IDA BRANDTZÆG.

JEG JOBBER MED KOGNITIV TERAPI SOM METODE . KOGNISJON BETYR TENKNING. VI SER SAMMEN PÅ SAMMENHENGER MELLOM TANKER, FØLELSER OG HANDLINGER. JEG BYGGER PÅ JOHN GOTTMAN SIN FORSKNING GJENNOM 40 ÅR. DEN SIER NOE OM HVA DE GJØR DE PARENE SOM HAR DET BRA I DET LANGE LØP, SAMMENLIGNET MED DE SOM IKKE HAR DET BRA.

I MIN TILNÆRMING ER JEG OPPTATT Å MØTE ALLE MED RESPEKT, VARME OG EMPATI